Hvordan få absolutt verdi i Excel

  • David Hunter
  • 0
  • 4536
  • 1279

Den absolutte verdien av et tall er hvor langt det er fra null. Dermed er den absolutte verdien alltid et positivt tall selv om verdien er negativ. For eksempel er den absolutte verdien på -7 7. Så du trenger egentlig ikke et regneark for å finne de absolutte verdiene til negative tall. Imidlertid kan Excel være nyttig for å finne den absolutte verdien av en rekke positive og negative tall. Slik kan du legge til absolutte verdier for et datasett som består av negative og positive tall i Excel.

ABS-funksjonen

ABS er den absolutte funksjonen du kan legge til i Excel-regneark. Dette er en funksjon som returnerer den absolutte verdien for et tall i en enkelt celle. Det er en grunnleggende funksjon som ikke legger til absolutte verdier. Syntaksen for ABS er: ABS (antall).

Som et eksempel, åpne et tomt Excel-regneark og skriv '-3454' i celle B3. Velg deretter celle B4 og trykk på fx -knappen for å åpne vinduet Sett inn funksjon. Plukke ut Alle fra rullegardinmenyen Eller velg en kategori, og klikk ABS for å åpne vinduet i øyeblikksbildet rett nedenfor.

Trykk nå cellehenvisningsknappen for nummerfeltet og velg B3. trykk OK knappen for å legge til ABS-funksjonen i regnearket. Cell B4 vil returnere en verdi på 3454 som vist nedenfor.

Du kan finne den absolutte verdien for en rekke celler med denne funksjonen ved å legge til en ABS-kolonne i regnearket. Sett deretter inn ABS-funksjonen i kolonnens celler. Skriv inn en = SUM-funksjon i en celle nederst i kolonnen for å legge til de absolutte verdiene.

Kombinere ABS med SUMPRODUCT-funksjonen

Du kan kombinere ABS med andre funksjoner for å beregne den absolutte verdien for positive og negative tall i Excel-regneark. SUMPRODUCT er en av funksjonene som kan inkludere ABS for å gi deg den absolutte verdien for en rekke positive og negative verdier.

Først legger du inn noen dummy-data i regnearket for SUMPRODUCT-funksjonen. Skriv inn verdiene '-4,' 4 'og' 7 'i cellene A2, A3 og A4. Velg celle A5 og klikk inne på fx-linjen. Skriv deretter inn funksjonen' = SUMPRODUCT (A2: A4) 'i fx-linjen og trykk Enter-tasten. Det vil returnere 7 i celle A5, som ikke er den absolutte verdien.

For å finne den absolutte verdien for dataområdet, må vi innlemme ABS i SUMPRODUCT-funksjonen. Så bytt ut originalen = SUMPRODUCT (A2: A4) -funksjonen med = SUMPRODUCT (ABS (A2: A4)). Deretter vil A5 returnere 15 (4 + 4 + 7) for celleområdet som vist rett nedenfor.

Finn den absolutte verdien med SUMIF

SUMIF-funksjonen er en som du kan summere verdier som oppfyller et spesifisert kriterium. Som sådan kan du også finne den absolutte verdien for en rekke celler lagt sammen med SUMIF. Syntaksen for SUMIF er: SUMIF (rekkevidde, kriterier, [sum_range]).

Du kan finne den absolutte verdien av et celleområde ved å legge inn SUMIF-funksjonen manuelt i fx-linjen. Velg celle A6 og skriv inn '= SUMIF (A2: A4, ”> 0') - SUMIF (A2: A4,”<0')' in the function bar. Then when you press Enter, A6 will return the value 15. The function is effectively subtracting all negative numbers from the sum of all the positive values. You can use that function in any spreadsheet by editing the cell references for your sheets.

SUM Array Formula

Excel-arrayformler gjør det mulig for brukere å gjøre flere beregninger for en matrise (eller kolonne med verdier). Dermed kan du også legge til en SUM-matriseformel i Excel som returnerer den absolutte verdien av en serie med tall i kolonne eller rad. Du trykker på Ctrl + Shift + Enter for å legge til matriseformler i regneark.

SUM-matriseformelen for absolutte verdier er: = SUM (ABS (A2: A4)). Velg celle A7 i regnearket, og skriv '= SUM (ABS (A2: A4))' i fx-linjen. Ikke trykk bare Enter-tasten. I stedet bør du trykke Ctrl + Shift + Enter hurtigtast etter å ha angitt formelen i fx-linjen. Da vil formelen ha bukseseler rundt seg som vist på øyeblikksbildet rett nedenfor. Denne matriseformelen returnerer også 15 i A7, som er den absolutte verdien for dataene som er angitt i cellene A2: A4.

Så det er få måter du kan finne den absolutte verdien for en rekke tall i Excel-regneark. SUMIF, SUMPRODUCT, ABS og SUM array er de beste funksjonene og formlene for å få absolutt verdi. Kutools-tillegget for Excel inkluderer også en Endre tegn på verdier verktøy som konverterer negative tall i regnearket til positive.
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.

Nettsted om ny teknologi. Mye nyttig informasjon om operativsystemer og dingser
Mange interessante artikler fra verden av moderne teknologi. Detaljerte anmeldelser, nyttige tips og mye morsomt innhold